Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien

Aktuelle Informationen der Ausländerbehörde München zur Einreise und zum Aufenthalt von Betroffenen der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und in Syrien

14. Februar 2023

Einreise und Aufenthalt

Türkische Staatsangehörige benötigen grundsätzlich für die Einreise nach Deutschland ein gültiges Visum.

Wenn Sie vom Erdbeben betroffen sind und bei einem engen Familienmitglied in Deutschland für bis zu 90 Tage unterkommen möchten, gilt ein besonderes Visumverfahren als Nothilfemaßnahme.

Sie können hierfür ein C-Visum beim deutschen Konsulat in der Türkei beantragen, wenn Folgendes zutrifft:

 • Sie haben die türkische Staatsangehörigkeit und sind von der Erdbebenkatastrophe individuell besonders betroffen.
 • Sie besitzen einen gültigen (auch vorläufigen) türkischen Pass.
 • Sie hatten zum Zeitpunkt des Erdbebens Ihren Wohnsitz in einer der betroffenen Provinzen.
 • Sie sind ausreichend krankenversichert.
 • Sie sind Angehörige*r 1. oder 2. Grades (Ehepartner*in, Elternteil, Kind, Großelternteil, Enkelkind, Schwester oder Bruder) einer Person mit deutscher Staatsangehörigkeit oder mit dauerhaftem deutschen Aufenthaltstitel. Das Visumverfahren umfasst auch die Kernfamilie (Ehepartner*innen und minderjährige Kinder) der Angehörigen 1. oder 2. Grades. Ein dauerhafter deutscher Aufenthaltstitel liegt vor, wenn es sich um eine Niederlassungserlaubnis, einen Daueraufenthalt-EU oder einen befristeten Aufenthaltstitel handelt, der verlängert werden kann.  
 • Ihr aufnehmendes Familienmitglied hat für Sie eine Verpflichtungserklärung abgebeben (siehe unter „Abgabe eine Verpflichtungserklärung“).  

Weitere Informationen des Auswärtigen Amts zum Visumverfahren finden Sie hier .

Die Möglichkeit der Erteilung eines regulären Schengen-Visums an Antragstellende, die über ausreichend eigene Mittel für ihren Lebensunterhalt verfügen, besteht unverändert fort. Soweit es sich um vom Erdbeben betroffene Personen handelt, werden auch diese Anträge durch die deutschen Auslandsvertretungen prioritär bearbeitet.

Wenn Sie im Stadtgebiet München wohnen und eine Verpflichtungserklärung abgeben möchten, um jemanden aus den Erdbebengebieten zu Besuch für bis zu 90 Tage nach Deutschland einzuladen, können sie online einen Termin buchen .

 • Die Termine werden für Sie aufgestockt und mehrmals pro Tag freigeschaltet, auch schon bevor wir öffnen.
 • Für das oben beschriebene Visumverfahren muss die Verpflichtungserklärung vom aufnehmenden engen Familienmitglied (1. oder 2. Grades) abgegeben werden. Die Abgabe der Verpflichtungserklärung von zwei Personen als Gesamtschuldnerinnen ist nur möglich, wenn beide enge Familienmitglieder der eingeladenen Person sind. Eheleute können gemeinsam eine Verpflichtungserklärung abgeben, sofern eine der beiden Personen enges Familienmitglied ist.
 • Nach Erhalt der Verpflichtungserklärung müssen Sie das Original selbständig an die eingeladene Person für den Visumantrag versenden. Nach Information des Auswärtigen Amts funktioniert der Versandweg mit Express-Postdienstleistenden grundsätzlich auch in das Erdbebengebiet. Eine digitale Versandmöglichkeit besteht derzeit nicht.

Syrische Staatsangehörige benötigen grundsätzlich für die Einreise nach Deutschland ein gültiges Visum.

Für vom Erdbeben Betroffene, hat das Auswärtige Amt Erleichterungen für Visaverfahren zum Zwecke des Daueraufenthalts eingeführt. Informationen dazu finden Sie hier .

 • Wenn die Zustimmung der Ausländerbehörde München beispielsweise bei einem Familiennachzug zu in München wohnhaften Familienangehörigen erforderlich ist, priorisieren wir zur Beschleunigung die Verfahren.  

Türkische und syrische Staatsangehörige in München, die aufgrund der Erdbeben gehindert sind, den Schengen-Raum vor Ablauf der Gültigkeitsdauer des Visums bzw. vor Ablauf der zulässigen Aufenthaltsdauer von 90 Tagen zu verlassen, können bei der Ausländerbehörde die Verlängerung ihrer Schengen-Visa beantragen. Dies gilt, wenn sie vor ihrer Einreise in den Schengen-Raum in den folgenden besonders betroffenen Erdbebengebieten aufhältig waren:

Türkei (Provinzen):

 • Adana
 • Adıyaman
 • Diyarbakır
 • Gaziantep
 • Elazığ
 • Hatay
 • Kahramanmaraş
 • Kilis
 • Malatya
 • Osmaniye
 • Şanlıurfa

Syrien (Gouvernements):

 • Aleppo
 • Hama
 • Idlib
 • Latakia
 • Tartus

Zur Beantragung der Verlängerung, wenden Sie sich bitte über das Kontaktformular an die Ausländerbehörde. Wählen Sie hierzu unter „Ich habe eine Frage“ die Kategorie „Schengenvisum ist abgelaufen“ aus. Die erforderlichen Nachweise können Sie über das Kontaktformular hochladen:

 • Passkopie
 • Kopie des Schengen-Visum
 • Nachweis über den Wohnsitz im oben genannten Erdbebengebiet
 • Nachweis über einen bestehenden ausreichenden Krankenversicherungsschutz
 • Gegebenenfalls andere Nachweise über die Betroffenheit

Wenn Ihr Schengen-Visum innerhalb der nächsten 7 Tage abläuft, können Sie zur Hilfe bei fehlendem Aufenthaltstitel online einen Termin buchen . Bitte bringen Sie die oben genannten Nachweise zum Termin mit.

Türkiye ve Suriye'deki deprem felaketi: Ülkeye giriş ve ikamet

Türk vatandaşlarının Almanya'ya giriş yapabilmeleri için genellikle geçerli bir vizeye ihtiyaçları vardır.

Depremden etkilendiyseniz ve Almanya'daki yakın bir aile üyenizin yanında 90 güne kadar kalmak istiyorsanız, acil durum önlemi olarak özel bir vize prosedürü uygulanmaktadır.

Aşağıdaki koşullar geçerliyse, Türkiye'deki Alman konsolosluğuna bu amaçla C vizesi için başvurabilirsiniz:

 • Türk vatandaşlığınız var ve deprem felaketinden bireysel olarak etkilendiniz.
 • Geçerli (geçici de olabilir) bir Türk pasaportunuz var.
 • Deprem sırasında depremden etkilenen illerden birinde ikamet ediyordunuz.
 • Yeterli sağlık sigortasına sahipsiniz.
 • Alman vatandaşı olan veya daimi Alman oturma izni olan bir kişinin 1. veya 2. derece akrabası (eş, ebeveyn, çocuk, büyükanne, büyükbaba, torun, kardeş) iseniz. Vize prosedürü, birinci veya ikinci derece akrabaların çekirdek ailesini de (eşi ve reşit olmayan çocukları) kapsar. Daimi Alman ikametgahı, yerleşim izni, Avrupa Birliği daimi ikametgahı ya da uzatılabilen süreli ikametgah olması durumunda mevcuttur.
 • Ev sahibi aile üyeniz sizin adınıza bir taahhüt beyanı ibraz etmiştir (bkz. "Taahhüt beyanının ibraz edilmesi").

Dışişleri Bakanlığı'nın vize prosedürüne ilişkin daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Geçimlerini sağlamak için yeterli kaynağa sahip olan başvuru sahiplerine normal Schengen vizesi verme imkanı değişmeden devam etmektedir. Depremden etkilenen kişiler söz konusu olduğunda, bu başvurular da öncelikli olarak yurtdışındaki Alman temsilcilikleri tarafından işleme alınacaktır.

Münih şehir bölgesinde yaşıyorsanız ve deprem bölgelerinden birini 90 güne kadar Almanya'da ziyaret etmek üzere davet etmek için bir taahhüt beyanı ibraz etmek istiyorsanız, online randevu alabilirsiniz.

 • Randevular sizin için artırılacak ve Yabancilar Dairesi açılmadan önce dahil günde birkaç kez aktive edilecektir.
 • Yukarıda belirtilen özel vize prosedürü için, taahhüt beyanı ev sahibi yakın aile üyesi (1. veya 2. derece) tarafından ibraz edilmelidir. Taahhütnamenin iki kişi tarafından birlikte sunulması, ancak her ikisinin de davet edilen kişinin yakın aile üyesi olması halinde mümkündür. Eşler, iki kişiden birinin yakın aile üyesi olması koşuluyla, birlikte taahhüt beyanı sunabilirler.
 • Taahhütnameyi aldıktan sonra, orijinalini kendiniz vize başvurusu için davet edilen kişiye göndermelisiniz. Dışişleri Bakanlığı'na göre, ekspres posta servis sağlayıcıları ile gönderi yolu deprem bölgesine de çalışır. Şu anda dijital gönderi seçeneği yoktur.

Suriye vatandaşlarının Almanya'ya giriş yapabilmeleri için genellikle geçerli bir vizeye ihtiyaçları vardır.

Depremden etkilenenler için Dışişleri Bakanlığı daimi ikamet amacıyla vize işlemlerinde kolaylıklar getirmiştir. Bu konudaki bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 • Örneğin Münih'te ikamet eden aile üyeleriyle aile birleşimi durumunda Münih Yabancılar Dairesi'nin onayı gerekiyorsa, prosedürleri hızlandırmak için bu işlemlere öncelik verilmektedir.

Depremler nedeniyle vizenin geçerlilik süresi dolmadan veya izin verilen 90 günlük kalış süresi dolmadan Schengen bölgesinden ayrılmaları mümkün olmayan Münih'teki Türk ve Suriye vatandaşları, Schengen vizelerinin uzatılması için Yabancılar Dairesine başvurabilirler. Bu durum, Schengen bölgesine girmeden önce depremden özellikle etkilenen aşağıdaki bölgelerde ikamet etmiş olanlar için geçerlidir:

Türkiye (iller):

 • Adana,
 • Adıyaman,
 • Diyarbakır,
 • Elazığ,
 • Gaziantep,
 • Hatay,
 • Kahramanmaraş,
 • Kilis,
 • Malatya,
 • Osmaniye,
 • Şanlıurfa  

Suriye (valilikler):

 • Halep,
 • Hama,
 • Idlib,
 • Lazkiye,
 • Tartus   

Uzatma başvurusunda bulunmak için lütfen iletişim formunu kullanarak Yabancılar Dairesi ile iletişime geçin. Bunun için "Bir sorum var (Ich habe eine Frage)" başlığı altında "Schengen vizesinin süresi doldu (Schengenvisum ist abgelaufen)" kategorisini seçin. Gerekli belgeleri iletişim formu üzerinden yükleyebilirsiniz:

 • Pasaport fotokopisi
 • Schengen vizesi fotokopisi
 • Yukarıda belirtilen deprem bölgelerinden birinde ikamet edildiğine dair belge
 • Yeterli sağlık sigortası teminatının belgesi
 • Varsa, depremden etkilendiğinize dair diğer belgeler

Schengen vizenizin süresi önümüzdeki 7 gün içinde sona eriyorsa ve eksik oturma izni durumunda yardım almak için online randevu alabilirsiniz. Lütfen randevuya gelirken yukarıda belirtilen belgeleri yanınızda getiriniz.

Earthquake disaster in Türkiye and Syria: Entry and residence

Turkish nationals usually need a valid visa to enter Germany.

If you have been affected by the earthquake and would like to stay with a close family member in Germany for up to 90 days, a special visa procedure applies as an emergency measure.

You can apply for a C visa for this purpose at the German consulate in Turkey if the following applies:

 • You have Turkish nationality and are individually strongly affected by the earthquake disaster.
 • You have a valid (also temporary) Turkish passport.
 • You were resident in one of the affected provinces at the time of the earthquake.
 • You have sufficient health insurance.
 • You are a 1st or 2nd degree relative (spouse, parent, child, grandparent, grandchild, sibling) of a person with German citizenship or a permanent German residence title. The visa procedure also includes the nuclear family (spouse and minor children) of the first or second degree relatives. A permanent German residence title exists if it is a settlement permit, a permanent EU residence permit or a temporary residence title that can be extended.
 • Your host family member has submitted a formal obligation for you (see "Submitting a formal obligation").

Further information of the Federal Foreign Office on the visa procedure can be found here .

The possibility of issuing a regular Schengen visa to applicants who have sufficient means of subsistence remains unchanged. As far as persons affected by the earthquake are concerned, these applications will also be processed by the German Missions with priority.

If you live in the City of Munich and would like to submit a formal obligation to invite someone from the earthquake zones to visit Germany for up to 90 days, you can book an appointment online .

 • The appointments will be increased for you and released several times a day, even before we open.
 • For the special visa procedure described above, the formal obligation must be submitted by the host family member (1st or 2nd degree). The submission of the formal obligation by two persons jointly is only possible if both are close family members of the invited person. Spouses can jointly submit a formal obligation, provided that one of the two persons is a close family member.
 • After receiving the formal obligation, you must independently send the original to the invited person for the visa application. According to information from the Federal Foreign Office, the dispatch route with express mail service providers also works to the earthquake region. There is currently no digital dispatch option.

Syrian nationals usually need a valid visa to enter Germany.

For those affected by the earthquake, the Federal Foreign Office has introduced simplified visa procedures for the purpose of permanent residence. Information on this can be found here .

 • If the approval of the Munich Foreigners Office is required, for example, for family reunification with family members residing in Munich, we prioritise the procedures in order to speed up the process.

Turkish and Syrian nationals in Munich who, due to the earthquakes, are prevented from leaving the Schengen area before the expiry of the validity period of the visa or of the permitted duration of stay of 90 days, can apply for an extension of their Schengen visas at the Foreigners Office. This applies if they have resided in the following particularly affected earthquake areas before entering the Schengen area:

Türkiye (provinces):

 • Adana
 • Adıyaman
 • Diyarbakır
 • Elazığ
 • Gaziantep
 • Hatay
 • Kahramanmaraş
 • Kilis
 • Malatya
 • Osmaniye
 • Şanlıurfa

Syria (governorates):

 • Aleppo
 • Hama
 • Idlib
 • Latakia
 • Tartus

To apply for an extension, please contact the Foreigners Office using our contact form . To do so, select the category "I have a question (Ich habe eine Frage)" and click on "Schengen visa has expired (Schengenvisum ist abgelaufen)". You can upload the required documents via our contact form:

 • Copy of passport
 • Copy of Schengen visa
 • Proof of residence in the earthquake area mentioned above
 • Proof of sufficient health insurance cover
 • If applicable, other proof of being affected

If your Schengen visa expires within the next 7 days, you can book an appointment online for help in case of missing residence permit. Please bring the documents mentioned above with you to the appointment.